ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ AC WALL | ผนังสำเร็จรูป | แผ่นฉนวนสำเร็จรูป | Sandwich Panel | แผ่นห้องเย็น

การเลือกใช้ความหนาของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel

How to choose thickness of Sandwich Panel ?

แผ่นฉนวนสำเร็จรูปจะมีความหนาให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 นิ้ว ถึงความหนา 10 นิ้ว ซึ่งแต่ละความหนาที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับวัตุประสงค์ของการนำไปใช้ ส่วนใหญ่ลักษณะความหนาที่มากกว่า 4-10 นิ้ว จะใช้กับงานห้องเย็นที่ต้องการเก็บอุณหภูมิที่ติดลบมากๆ เพราะยิ่งโฟมฉนวนของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป มาก และมีความหนาแน่นของโฟมมากตัวแผ่นฉนวนสำเร็จรูปก็จะมีประสิทธิภาพในการเก็บควบคุมอุณหภูมิมากเช่นเดียวกัน

แต่ถ้ามีวัตุประสงค์เพียงนำไปใช้ทำผนังบ้านหรือหลังคาบ้านก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ความหนามากกว่า 4 นิ้ว เพราะว่า ความหนา 1.5 นิ้ว ถึง 3 นิ้วเป็นขนาดความหนาของโฟมฉนวนที่เพียงพอต่อคุณสมบัติในการใช้ทำที่อยู่อาศัย ซึ่งถ้าไม่ศึกษาถึงความหนาก่อนเลือกซื้อ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่จำเป้นต่อวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน

ข้อมูลความหนาของแผ่น สำหรับการรับน้ำหนักของ Sandwich Panel

Sandwich Panel หรือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานเพดานและหลังคา Roof Sandwich Panel แต่หลายๆคนจะมีคำถามเสมอว่า แผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่ทำมาจากโฟมจะสามารถ รับน้ำหนักได้มากแค่ไหน ซึ่งจริงๆแล้ว Sandwich Panel สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับความหนาและความยาวของตัวแผ่นฉนวนสำเร็จรูปเป็นหลัก กล่าวง่ายๆคือเมื่อแผ่นมีความบางมากและมีความยาว ของตัวแผ่นมากก็สามารถรับน้ำหนักได้น้อยลง เนื่องจากความแข็งแรงจะลดน้อยลงแผ่นจะหักง่ายขึ้น แต่ถ้าแผ่นมีความหนามากและมีความยาวน้อยก็จะทำให้สามารถรับน้ำหนักที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากรูปภาพและตารางด่านล่าง โดยจะเฉลี่ยการรับน้ำหนักต่อ 1 จุดแขวนเพดานของแผ่น Sandwich Panel 1 แผ่น


Images

ภาพตัวอย่าง : จากภาพตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงแผ่นหนา 2 นิ้ว ความหยาว 2 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 140 กิโลกรัมต่อ 1 จุดแขวน ซึ่งสามารถรับน้ำหนักของ คนธรรมดาน้ำหนัก 60-100 กิโลกรัม ได้สบายๆ

ตารางการรับน้ำหนักแรงกดของ Sandwich Panel หรือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (ต่อหนึ่งจุดแขวน หน่วยกิโลกรัม)
ความหนาของแผ่น
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักของแผ่น
(กิโลกรัม)
ความยาว 2.00
(เมตร)
ความยาว 3.00
(เมตร)
ความยาว 4.00
(เมตร)
ความยาว 5.00
(เมตร)
ความยาว 6.00
(เมตร)
ความยาว 7.00
(เมตร)
ความยาว 8.00
(เมตร)
ความยาว 9.00
(เมตร)
ความยาว 10.00
(เมตร)
50 10.25 140 81 45 28 19 หมายเหตุ** หมายเหตุ** หมายเหตุ** หมายเหตุ**
75 10.75 216 127 71 45 31 23 16 12 หมายเหตุ***
100 11.25 289 167 93 60 41 30 23 18 15
125 11.75 362 206 116 47 51 37 28 24 18
150 12.25 435 254 143 91 63 46 35 31 22
200 13.25 435* 333 187 120 83 61 46 37 29
250 14.25 435* 404 243 156 108 79 60 48 38

เหมายเหตุ 1* : ความยาวของแผ่น Sandwich Panel ขนาด 2 เมตร จะสามารรับน้ำหนักได้มากที่สุดเพียง 435 กิโลกรัม ในความหนา 150 มิลลิเมตรขึ้นไป

เหมายเหตุ 2** : ความหนาของแผ่น Sandwich Panel ขนาด 50 มิลลิเมตร ไม่สามารถผลิตได้ในความยาว 7-10 เมตร เนื่องจากจะทำให้ แผ่น Sandwich Panel หักเพราะมีความบางมากเกินไป

เหมายเหตุ 3*** : ความหนาของแผ่น Sandwich Panel ขนาด 75 มิลลิเมตร ไม่สามารถผลิตได้ในความยาว 10 เมตร เนื่องจากจะทำให้ แผ่น Sandwich Panel หักเพราะมีความบางมากเกินไป

ข้อมูลการเก็บอุณหภูมิของ Sandwich Panel

ปัจจัยสำคัญในการเก็บอุณหภูมิของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป นั้นขึ้นอยู่กับความหนาของตัวฉนวนหรือแผ่นโฟมที่อยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นเหล็ก กล่าวได้คือ ยิ่งมีความหนาของแผ่นโฟมมากแค่ไหนแผ่น Sandwich Panel ก็จะสามารถเก็บอุณหภูมิที่น้อยลงไปได้ เพราะความหนาของโฟมจะป้องกันไม่ให้ อุณหภูมิความเย็นภายในตัวผนังแผ่น Sandwich Panel ออกไปสู่ภายนอกทั้งนี้การเลือกใช้ความหนาของโฟมก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาต้องการจะเก็บอะไร

ซึ่งสามารถคำนวนความหนาเบื้องต้นได้จากตารางที่ได้เปรียบเทียบความหนาของแผ่น ถึงการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับความหนา ในที่นี้ต้องดู ด้วยว่าต้องการเก็บอะไรควรใช้อุณหภูมิเท่าไรเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง เพราะความหนาของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่มากขึ้น ก็ทำให้ราคาสูงขึ้นเช่นกัน

หมายเหตุ : ในตัวอย่างตารางนี้ทาง บริษัท เอซีวอลล์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ขอข้ามความหนา 7 และ 9 นิ้วไปนะครับ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ จัดจำหน่ายความหนาดังกล่าว

ตารางการเก็บอุณหภูมิของ Sandwich Panel หรือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
(นับจากความหนาหน่วยนิ้ว inch)
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
ความหนาของแผ่น
(หน่วยนิ้ว)
ความหนาของแผ่น
(หน่วยมิลลิเมตร)
เหมาะสำหรับ
งานประเภทไหน ??
20 ถึง 16 2 50 ผนังบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป
15 ถึง 10 3 75 หลังคาบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป
9 ถึง 0 4 100 ห้องเย็นและห้องคลีนรูม
-1 ถึง -8 5 125 ห้องเย็นที่ต้องเก็บ
อุณหภูมิติดลบ
-9 ถึง -15 6 150 ห้องเย็นที่ต้องเก็บ
อุณหภูมิติดลบ
-16 ถึง -32 8 200 ห้องเย็นที่ต้องเก็บ
อุณหภูมิติดลบ
-33 ถึง -40 10 250 ห้องเย็นที่ต้องเก็บ
อุณหภูมิติดลบ
-41 ถึง -51 12 300 ห้องเย็นที่ต้องเก็บ
อุณหภูมิติดลบ
images
images
images
images

ภาพตัวอย่าง : การทำห้องเย็นด้วย Sandwich Panel หรือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ใช้เครื่องทำความเย็น -20 องศา สามารถเลือกใช้แผ่นฉนวนหนา 8 นิ้ว ได้ (โอยอ้างอิงจากตารางข้างต้น)

บริษัท เอซีวอลล์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ACWALL INTER GROUP CO.,LTD.)

รับงานติดตั้ง ห้องเย็น ห้องคลีนรูม กั้นผนังโรงงาน ทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลแผ่น Sandwich Panel กับผู้เชี่ยวชาญ

โทรด่วน : 092 158 2888 หรือ ID Line : @acwall (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สอบถามฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย